Over ons

Eemshaven Properties richt zich op bedrijfshuisvesting als kantoor- en productiefaciliteiten in Eemshaven. Het complex is geconcentreerd in het oude centrum aan de Borkumweg en bestaat uit het Servicecentrum Eemshaven, een kantoorverzamelgebouw, waarin meerdere instellingen en bedrijven zijn gehuisvest en daarnaast een complex productie-/opslagruimte annex kantoor.

Geschiedenis

In 1996 is het complex van gebouwen opgericht door publieke- en private partijen teneinde de economische structuur in de haven te verbeteren. De ontwikkelingen bleven destijds achter bij de verwachtingen en het Servicecentrum Eemshaven moest met name een katalisator zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Deze strategie slaagde doordat meerdere instellingen en MKB bedrijven, met name faciliterende bedrijven aan de grotere gevestigde bedrijven, zich hier gingen vestigen.

Duurzaamheid

Eemshaven Properties vindt duurzaamheid belangrijk en betrekt de strategie van verduurzaming in haar jaarlijks beleidsvoornemen om een zo minimaal mogelijk energieverbruik te realiseren.

Vanaf de beginfase bij de bouw van het Servicecentrum in 1996 is reeds getracht een zo energiearm gebouw te realiseren door met name een optimale isolatie. Begin februari 2014 is in het gehele gebouw alle HF-verlichting vervangen door LED-verlichting, hetgeen tot een besparing leidt van naar schatting 30%. Daarnaast loopt een onderzoek om te besparen in het overige energieverbruik.

Onderhoud, storingen en brandveiligheid

Eemshaven Properties besteed veel aandacht aan de staat van onderhoud van haar panden. Jaarlijks vinden inspecties plaats en mogelijke maatregelen ter oplossing van een probleem. Storingen aan  apparatuur en installaties worden adequaat en snel opgelost. Daarnaast voldoet het gehele pand aan de eisen van de brandweer. Het pand is voorzien van een ontruimingsinstallatie.